Salgyt beýannamalarynyň we beýleki resminamalaryň görnüşlerini ulanmak boýunça usuly görkezmeler
«Salgytlar hakynda» Türkmenistany Bitewi kanunyny I bölegi bilen bellenilen resminamalary görnü lerini ulanmak boýunça u Usuly görkezmeler
«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunyny II bölegi bilen bellenilen salgyt beýannamalaryny we beýleki resminamalary görnüşlerini ulanmak boýunça Usuly görkezmeler
«SALGYTLAR HAKYNDA» TÜRKMENISTANYŇ BITEWI KANUNY
ÝERLEMÄGE BERLEN EMLÄKLERIŇ SANAWY