2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Bäsleşikler
Bäsleşikli söwdalar 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10-00-da

ÜNS BERIŇ! 

BÄSLEŞIKL...

30.09.2020
30.09.2020
Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda BILDIRIŞ
  • LOT № 98.
  • Ýokanç keseller merkezleri müdirýetiniň ýyladyş desgalarynda oturdylan suw gyzdyryjy gazanlarynda («Alarko» ACK2–3000...
29.09.2020
29.09.2020
Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

1. LOT № 234.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy...

02.09.2020
02.09.2020
Bäsleşikli söwdalar 2020-nji ýylyň 26-njy awgustynda sagat 10-00-da.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynd...

26.08.2020
26.08.2020
Bäsleşikli söwdalar 2020-nji ýylyň 24-nji iýulynda sagat 10-00-da

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynd...

24.07.2020
24.07.2020
Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (17.07.2020)

1. LOT № 125.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy...

17.07.2020
17.07.2020
Bäsleşikli söwdalar 2020-nji ýylyň 24-nji iýunynda sagat 10-00-da

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynd...

24.06.2020
24.06.2020
Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (17.06.2020)

1. LOT № 12.
Lebap welaýatynyň harby bölümindäki 8...

17.06.2020
17.06.2020