2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hem-de onuň garamagyndaky
we sebitlerdäki edaralaryň salgylary
Aşgabat şaher we Ahal welaýaty
MINISTRLIGIŇ SALGYSY
744028, Türkmenistan,
Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 156
Теl: (993 12) 39-45-05
Faks: (993 12) 98-21-35
Poçta: omeft@online.tm
TÜRKMENISTANYŇ MALIÝE WE YKDYSADYÝET MINISTRLIGINIŇ SALGYT MÜDIRIÝETI
744028, Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 156
Tel:+(993 12) 39-43-78
Faks:+(993 12) 39-21-85,
Elektron poçta:info@tax.gov.tm,
Elektron sahypa:http://www.tax.gov.tm
Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugy
744000, Türkmenistan,
Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 156
Tel:+(993 12) 39-46-83
Faks:+(993 12) 98-01-31
Elektron poçta: tmpatent@online.tm
Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýet töwekgelçiliklerden goramak agentligi
744028 Turkmenistan,
Aşgabat şäheri, Arçabil saýoly, 156-njy jaýy
Tel:+(993 12) 394605
Faks:+(993 12 ) 98 00 65
Elektron poçta: fineconom 26@online.tm
Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ykdysadyýet töwekgelçiliklerden goramak agentligi döwlet Balyk goraýyş we suwuň bioserişdelerine gözegçilik müdirligi
744000, Türkmenistan,
Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly 54-nji "A"jaý
Tel:+(993 12) 27-10-49;
Faks:+(993 12) 27-10-66;
Aşgabat şäher Baş maliýe we ykdysadyýet müdirligi
744035, Türkmenistan,
Aşgabat ş., 2008 (N.Pomma) köç., 4,
Теl: (993 12) 92-05-63
Faks: (993 12) 92-01-41
AHAL WELAÝAT BAŞ MALIÝE WE YKDYSADYÝET MÜDIRLIGI
745205, Türkmenistan,
Änew ş., Halklaryň dostlugy köç., 1,
Теl: (800137) 33-1-11
Faks: (993 12) 92-19-20
Mary welaýaty
MARY WELAÝAT BAŞ MALIÝE WE YKDYSADYÝET MÜDIRLIGI
745400, Türkmenistan,
Mary ş., Magtymguly köç., 7,
Теl: (800522) 6-02-15
Faks: (993 12) 92-35-93
Lebap welaýaty
LEBAP WELAÝAT BAŞ MALIÝE WE YKDYSADYÝET MÜDIRLIGI
746100, Türkmenistan,
Türkmenabat ş., Bitarap Türkmenistan köç., 60,
Теl: (800422) 1-79-76
Faks: (800422) 1-80-16
Daşoguz welaýaty
DAŞOGUZ WELAÝAT BAŞ MALIÝE WE YKDYSADYÝET MÜDIRLIGI
746300, Türkmenistan,
Daşoguz ş., Görogly köç., 6,
Теl: (800322) 5-38-36
Faks: (800322) 5-60-71
Balkan welaýaty
BALKAN WELAÝAT BAŞ MALIÝE WE YKDYSADYÝET MÜDIRLIGI
745100, Türkmenistan,
Balkanabat ş., Gurbansoltan eje şaýoly., 3,
Теl: (800222) 7-89-21
Faks: (800222) 7-88-69