Türkmenistanyň Zähmet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda
TÜRKMENISTANYŇ BÝUJET KODEKSINI TASSYKLAMAK WE GÜÝJE GIRIZMEK HAKYNDA
ELEKTRON RESMINAMA, ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGY WE SANLY HYZMATLAR HAKYNDA
TÜRKMENISTANYŇ ADMINISTRATIW HUKUK BOZULMALARY HAKYNDA KODEKSINI TASSYKLAMAK WE GÜÝJE GIRIZMEK HAKYNDA
IŞIŇ AÝRY-AÝRY GÖRNÜŞLERINI YGTYÝARLYLANDYRMAK HAKYNDA
KÄRHANALAR HAKYNDA
EÝEÇILIGIŇ DÖWLETIŇ GARAMAGYNDAN AÝRYLMAGY WE DÖWLET EMLÄGINIŇ HUSUSYLAŞDYRYLMAGY HAKYNDA
ADMINISTRATIW ÖNÜMÇILIK HAKYNDA
Döwlet emläginiň bäsleşikli söwdada (auksionda) satylmagynyň Tertibini tassyklamak barada
Erkin ykdysady zolaklar hakynda
Kärhanalar hakynda
Döwlet emlägini bäsleşik esasynda ynançly dolandyrmaga bermek hakynda şertnamanyň mysaly görnüşi
Döwlet emlägini ynançly dolandyrmaga göni (salgyly) bermegiň düzgünlerini tassyklamak hakynda
Döwlet emlägini bäsleşik esasynda ynançly dolandyrmaga bermegiň Tertibi
Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda (rejelenen görnüşi)
Telekeçilik işi hakynda
Eýeçilik hakynda
Uglewodorod serişdeleri hakynda
Döwlet emlägini ynançly dolandyrmaga göni (salgyly) bermek hakynda şertnamanyň mysaly görnüşi
Döwlet hyzmatlaryň ýeke-täk sanawy (reýestri) hakynda Dügünnamasy
Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda
Buhgalterçilik hasaba alnyş we maliýe hasabatlylygy hakynda