«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
DÖWLET HÄKIMIÝET WE DOLANDYRYŞ EDARALARYNY, DÖWLET KÄRHANALARYNY, EDARALARYNY WE GURAMALARYNY, OLARYŇ ŞAHAMÇALARYNY WE WEKILLIKLERINI BELLIGE ALMAK
ÝURIDIK ŞAHSY DÖRETMEZDEN TELEKEÇILIK IŞI BILEN MEŞGULLANÝAN FIZIKI ŞAHSLARY-HUSUSY TELEKEÇILERI DÖWLET TARAPYNDAN BELLIGE ALMAGYŇ TERTIBI
ÝURIDIK ŞAHSY DÖRETMEZDEN TELEKEÇILIK IŞI BILEN MEŞGULLANÝAN FIZIKI ŞAHSLARY - HUSUSY TELEKEÇILERI DÖWLET TARAPYNDAN BELLIGE ALMAK BILEN BAGLY RESMINAMALARYŇ GÖRNÜŞLERINI TASSYKLAMAK HAKYNDA