DÖWLET HÄKIMIÝET WE DOLANDYRYŞ EDARALARYNY, DÖWLET KÄRHANALARYNY, EDARALARYNY WE GURAMALARYNY, OLARYŇ ŞAHAMÇALARYNY WE WEKILLIKLERINI BELLIGE ALMAK
ÝURIDIK ŞAHSY DÖRETMEZDEN TELEKEÇILIK IŞI BILEN MEŞGULLANÝAN FIZIKI ŞAHSLARY-HUSUSY TELEKEÇILERI DÖWLET TARAPYNDAN BELLIGE ALMAGYŇ TERTIBI
ÝURIDIK ŞAHSY DÖRETMEZDEN TELEKEÇILIK IŞI BILEN MEŞGULLANÝAN FIZIKI ŞAHSLARY - HUSUSY TELEKEÇILERI DÖWLET TARAPYNDAN BELLIGE ALMAK BILEN BAGLY RESMINAMALARYŇ GÖRNÜŞLERINI TASSYKLAMAK HAKYNDA