Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hem-de onuň garamagyndaky
we sebitlerdäki edaralaryň salgylary
Arkadag şäheri
Arkadag şäheriniň Maliýe we ykdysadyýet müdirligi
Türkmenistan
Arkadag ş., Arkadag şaýoly, 26,
Теl: (800 65) 10-99-92
Arkadag şäheriniň Salgyt bölümi
Hukuk salgysy: Arkadag ş., Arkadag şaýoly, 26,
Теl: (800 65) 10-99-92
Aşgabat şaher we Ahal welaýaty
Ministrligiň salgysy
744028, Türkmenistan,
Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 156
Теl: (993 12) 39-45-05
Faks: (993 12) 98-21-35
Poçta: info@fineconomic.gov.tm
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýeti
744028, Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 156
Tel:+(993 12) 39-43-78
Faks:+(993 12) 39-21-85,
Elektron poçta:info@tax.gov.tm,
Elektron sahypa:http://www.tax.gov.tm
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugy
744000, Türkmenistan,
Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 156
Tel:+(993 12) 39-46-83
Faks:+(993 12) 98-01-31
Elektron poçta: tmpatent@online.tm
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýet töwekgelçiliklerden goramak agentligi
744028 Turkmenistan,
Aşgabat şäheri, Arçabil saýoly, 156-njy jaýy
Tel:+(993 12) 394605
Faks:+(993 12 ) 98 00 65
Elektron poçta: fineconom 26@online.tm
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ykdysadyýet töwekgelçiliklerden goramak agentligi döwlet Balyk goraýyş we suwuň bioserişdelerine gözegçilik müdirligi
744000, Türkmenistan,
Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly 54-nji "A"jaý
Tel:+(993 12) 27-10-49;
Faks:+(993 12) 27-10-66;
Aşgabat şäher Baş maliýe we ykdysadyýet müdirligi
744035, Türkmenistan,
Aşgabat ş., 2008 (N.Pomma) köç., 4,
Теl: (993 12) 92-05-63
Faks: (993 12) 92-01-41
Aşgabat şäher Salgyt bölümi
Hukuk salgysy: ş. Aşgabat, 1984-nji (Puşkin) köçe, jaý-11
Telefon: 94-23-55; Faks: 94-08-70
Ahal welaýat Baş maliýe we ykdysadyýet müdirligi
745205, Türkmenistan,
Änew ş., Halklaryň dostlugy köç., 1,
Теl: (800137) 33-1-11
Faks: (993 12) 92-19-20
Ahal welaýat Salgyt bölümi
Hukuk salgysy: wel. Ahal, ş. Änew, Ahal köçe, jaý-13
Telefon: 92-54-39; Faks: 8137 33-3-03
Mary welaýaty
Mary welaýat Baş maliýe we ykdysadyýet müdirligi
745400, Türkmenistan,
Mary ş., Magtymguly köç., 7,
Теl: (800522) 6-02-15
Faks: (993 12) 92-35-93
Mary welaýat Salgyt bölümi
Hukuk salgysy: wel. Mary, ş. Mary, Mollanepes köçe, jaý-50
Telefon: 8522 6-08-48; Faks: 8522 7-42-42
Lebap welaýaty
Lebap welaýat Baş maliýe we ykdysadyýet müdirligi
746100, Türkmenistan,
Türkmenabat ş., Bitarap Türkmenistan köç., 60,
Теl: (800422) 1-79-76
Faks: (800422) 1-80-16
Lebap welaýat Salgyt bölümi
Hukuk salgysy: wel. Lebap, ş. Türkmenabat, Görogly beg Türkmen köçe, jaý-3
Telefon: 8422-6-00-11; Faks: 8422 6-18-18
Daşoguz welaýaty
Daşoguz welaýat Baş maliýe we ykdysadyýet müdirligi
746300, Türkmenistan,
Daşoguz ş., Görogly köç., 6,
Теl: (800322) 5-38-36
Faks: (800322) 5-60-71
Daşoguz welaýat Salgyt bölümi
Hukuk salgysy: wel. Daşoguz, ş. Daşoguz, Ruhnama köçe, jaý-90
Telefon: 8322 9-01-95; Faks: 8322 9-01-96
Balkan welaýaty
Balkan welaýat Baş maliýe we ykdysadyýet müdirligi
745100, Türkmenistan,
Balkanabat ş., Gurbansoltan eje şaýoly., 3,
Теl: (800222) 7-89-21
Faks: (800222) 7-88-69
Balkan welaýat Salgyt bölümi

Telefon: 82227-09-90; Faks: 8222 2-00-65