«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň wekilleri bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

2020-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň (YHÖG) wekilleri bilen bu Gurama tarapyndan ýurtlaryň karz töwekgelçilik derejelerini bahalandyrmak üçin öňe sürülýän esasy talaplar barada tanyşdyryş maksatly göni wideo aragatnaşyk iş duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyga onlaýn arkaly Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet, Daşary işler ministrlikleriniň, Merkezi bankynyň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň bu ugurda iş alyp barýan degişli wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň dowamynda oňa gatnaşyjylar sorag-jogap alyşdylar we hödürlenýän dürli teklipleri ara alyp maslahatlaşdylar. Iş duşuşygynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Hormatly Prezidentimiziň adynyna çäksiz minnetdarlyk sözlerini aýtdylar.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi