2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Ýewropa Bileleşigi tarapyndan Bütindünýä söwda guramasynyň agza we synçy döwletleri bilen wideo aragatnaşyk arkaly maslahaty

2020-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hünärmenleri Bütindünýä Söwda guramasynyň müdiriýeti bilen Halkara söwda merkeziniň hyzmatdaşlygynda, Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän «Özbegistanyň BSG-na girmek prosessiniň» taslamanyň çäklerindäki Bütindünýä söwda guramasynyň agza we synçy döwletleri üçin «Oba hojalyk we BSG» atly göni wideo aragatnaşyk arkaly geçirilýän okuw maslahatyna gatnaşdylar.

Bu okuw maslahaty 2020-nji ýylyň 12-22-nji oktýabry aralygynda geçirilýär. Okuw maslahatynda, BSG-a goşulmak barada umumy syn we oba hojalygy bilen baglanyşykly ylalaşygy, eksport kömek pullary, içerki goldaw we nyrh kwotalary ýaly mowzuklar boýunça jikme-jik düşündirişleri bermek göz öňünde tutulan. Şeýle hem okuw maslahatynyň meýilnamasynda BSG müdiriýetiniň çykyşlaryndan başga-da, interaktiw sorag-jogap we tejribe alyşmak sessiýalary, şeýle hem toparlaýyn gönükmeleri guramak meýilleşdirilen.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi