«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Ýakyn Gündogaryň we Merkezi Aziýanyň Merkezi banklarynyň ýolbaşçylarynyň däp bolan ýygnagynyň nobatdaky duşuşygy geçirildi

Halkara pul gaznasynyň we Bütindünýä bankynyň her ýylky maslahatynyň çäklerinde 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Ýakyn Gündogaryň we Merkezi Aziýanyň Merkezi banklarynyň ýolbaşçylarynyň nobatdaky wideo aragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.

Ara alyp maslahatlaşmalar pandemiýa döwründe maliýe durnuklylygyna we dikeldiş ýoluna, pandemiýanyň azalmagy bilen öz içine alyjy ösüşi höweslendirmek üçin maliýe pudagynyň syýasatlaryna gönükdirildi. Bu duşuşyga Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyet ministrliginiň wekilleri gatnaşdylar.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi