«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Merkezi Aziýa döwletleriniň söwda amallaryny ýönekeýleşdirmek boýunça milli komitetleriniň sebitleýin duşuşygy geçirildi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (UNECE) guramagynda 2020-nji ýylyň 3-nji noýabrynda, Söwda amallaryny ýönekeýleşdirmek üçin Merkezi Aziýa döwletleriniň milli edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmek hem-de Bütindünýä Söwda Guramasynyň bu ugurdaky resminamalaryny durmuşa geçirmek babatda tejribe paýlaşmak maksady bilen, göni wideoaragatnaşyk arkaly Merkezi Aziýa döwletleriniň söwda amallaryny ýönekeýleşdirmek boýunça milli komitetleriniň birinji günündäki sebitleýin duşuşygy geçirildi.

Bu duşuşyga Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hem-de ýurdumyzyň degişli döwlet edaralarynyň wekilleri onlaýn arkaly gatnaşdylar. Duşuşygyň dowamynda Merkezi Aziýa döwletleriniň wekilleriniň bu ugurdaky çykyşlary diňlendi we agzalan meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi