«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
«Azerbaýjanyň balykçylyk we akwa medeniýet ulgamyna syn» atly sanly wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi

2020-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasy (FAO) tarapyndan gurnalyp, balykçylyk ulgamynda sebitde gazanylan üstünlikler barada maglumat alyşmak we bu ulgama maliýe serişdelerini çekmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, sanly wideoaragatnaşyk arkaly «Azerbaýjanyň balykçylyk we akwa medeniýet ulgamyna syn» atly maslahat geçirildi. Bu maslahata ýudumyzyň Maliýe we ykdysadyýet, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlikleriniň, şeýle hem Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinň degişli wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda Azerbaýjan we Türkiýe Respublikalarynyň degişli döwlet edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň, şeýle hem FAO-nyň wekilleriniň çykyşlary diňlendi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi