2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ösüşi maliýeleşdiriş korporasiýasy (USDFC) bilen wideo aragatnaşyk arkaly özara hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar

2020-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda ýurdumyzyň degişli döwlet edaralarynyň wekilleri bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ösüşi maliýeleşdiriş korporasiýasynyň (USDFC) wekilleriniň arasynda, özara hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyga onlaýn arkaly Türkmenistanyň Daşary işler, Maliýe we ykdysadyýet, Energetika ministrlikleriniň, Merkezi bankynyň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, «Türkmengaz», «Türkmennebit», «Türkmenhimiýa» döwlet konsernleriniň wekilleri gatnaşdylar.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi