«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
2020-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Aziýanyň infrastruktura maýa goýum bankynyň (AIIB) wekilleri bilen sanly wideoaragatnaşyk duşuşyk geçirildi.

2020-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler, Maliýe we ykdysadyýet ministrlikelriniň, Merkezi bankyň we Döwlet daşary ykdysady iş bankyň wekilleri bilen Aziýanyň infrastruktura maýa goýum bankynyň (AIIB) wekilleriniň arasynda, Türkmenistanyň degişli döwlet edaralary bilen bu Bankyň arasynda hyzmatdaşlyk etmegiň mümknçiliklerini öwrenmek boýunça sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda bu Bankyň wekilleri tarapyndan Bankyň alyp barýan işleri, oňa agza bolup girmegiň we beýleki şertleri barada giňişleýin gürrüň berildi. Şeýle hem, duşuşyga gatnaşyjylaryň arasynda, aýdylanlaryndan ugur alnyp, gyzyklandyrýan meseleler boýunça sorag-jogap alyşyldy.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi