«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri bilen Bütindünýä bankynyň we Halkara pul gaznasynyň Saýlaw toparynyň wekilleriniň arasyndaky sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri bilen Bütindünýä bankynyň we Halkara pul gaznasynyň Saýlaw toparynyň wekilleriniň arasyndaky sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Bu duşuşykda Bütindünýä bankynyň we Halkara pul gaznasynyň täze saýlanan ýerine ýetiriji direktorlary bilen tanyşdyryldy.

Ministr öz çykyşynda Bütindünýä bankynyň we Halkara pul gaznasynyň ýerine ýetiriji müdirlerine Pol Inderbinene we Werner Grubere üçin eden işleri we Wekil toparynyň içinde netijeli gatnaşyklary ösdürmäge goşant goşandyklary üçin minnetdarlyk bildirdi, şeýle hem bu pursatdan peýdalanyp, Polşadan täze ýerine ýetiriji direktorlaryny gutlady we işlerinde üstünlik arzuw etdi.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi