2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
2020-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň Daşky gurşawy goramak boýunça Direktoratynyň guramagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly maslahaty

2020-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň Daşky gurşawy goramak boýunça Direktoratynyň guramagynda Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlaryň daşky gurşawy goramak, ykdysadyýet we energetika ministrlikleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen ýaşyl ykdysadyýet babatynda hereketleriň maksatnamasy boýunça ýörite iş toparynyň ýyllyk duşuşygyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak, Energetika ministrlikleriniň hem-de «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň degişli wekilleri gatnaşdylar. Bu duşuşygyň dowamynda COVID-19 pandemiýasyna garşy ykdysady çäreleriň ekologiki nukdaýnazarlary hem-de «ýaşyl» hereketler boýunça Ýörite iş toparynyň 2021-2022-nji ýyl üçin iş maksatnamasy we býujeti ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi