«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasy (FAO) (Rim şäheri) sanly wideo aragatnaşygy arkaly iş maslahatlaryny geçirildi

2020-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasy (FAO) (Rim şäheri) sanly wideo aragatnaşygy arkaly Durnukly Ösüş Maksatlary boýunça görkezijileriň habarlylygyny ýokarlandyrmak üçin niýetlenen iş maslahatlaryny başlady. Iş maslahatyna ýurdumyzyň pudak we dolandyryş edaralarynyň wekilleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüşi we maliýesi hem-de Strategik we durnukly ösüş müdirlikleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Iş maslahatlaryň esasy maksady BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasy (FAO) tarapyndan ýerine ýetirilmegi utgaşdyrylýan Durnukly Ösüş Maksatlaryna syn bermek we olary durmuşa geçirmek üçin zerur ädimleri ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat bolup durýar.

Iş maslahatlary 2020-nji ýylyň 12-16-njy oktýabry aralygynda dowam eder.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi