USD 3.5GBP 4.3785CNY 0.4988UZS 0.3438RUB 4.9206TRY 0.51JPY 3.2534EUR 3.9445

MINISTRLIGIŇ ESASY IŞLERI (FUNKSIYALARY)

 • Türkmenistanyň Döwlet býujetini taýýarlamak we ony ýerine ýetirmek
 • Döwletiň maliýe maksatnamasyny işläp taýýarlamak
 • Türkmenistanyň täze Býujet kodeksini işläp taýýarlamak
 • Maliýe, býujet, salgyt syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak
 • Türkmenistanda maliýe bazarlaryny ösdürmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak
 • Türkmenistanda ätiýaçlandyryş işini düzgünleşdirmek we oňa gözegçilik etmek
 • Türkmenistanda auditorçylyk işini utgaşdyrmak we oňa gözegçilik etmek
 • Gymmatly kagyzlar bazaryny guramakda döwlet syýasatyny geçirmek
 • Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy babatynda ýeke-täk hasaba alyş syýasatyny emele getirmek
 • Buhgalterçilik hasaba alnyşynyň we maliýe hasabatlylygynyň umumy kabul edilen halkara standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän milli standartlaryny taýýarlamak


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
 • 3.5
 • 3.9445
 • 4.3785
 • 3.2534
Flag Counter
Full_page | by MinFin