USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
7-nji maksat: Hemmeler üçin arzan, ygtybarly, durnukly we döwrebap energiýa çeşmeleriniň elýeterliligini üpjün etmek

                                                                                              MILLI WEZIPELER


7.1. 2030-njy ýyla çenli arzan, ygtybarly we döwrebap energiýa üpjünçiliginiñ ählumumy elýeterligini üpjün etmek.


7.2. 2030-njy ýyla çenli dünýäniñ energiýa balansynda gaýtadan döreýän çeşmelerinden alynýan energiýanyñ paýyny artdyrmak.


7.3. 2030-njy ýyla çenli energiýa netijeliligini ýokarlandyrmagyñ global görkezijisini iki esse artdyrmak.


7.b. 2030-njy ýyla çenli, olaryñ degişli goldaw maksatnamalaryny hasaba almak bilen, ösüp barýan ýurtlaryñ ählisiniñ, hususan-da gowşak ösen ýurtlaryñ, adalardaky ösüp barýan kiçi döwletleriñ, deñze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryñ döwrebap we durnukly energiýa üpjünçiligi üçin amatlyklary giñeltmek we tehnologiýalary döwrebaplaşdyrmak.