USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
DÖWLET HÄKIMIÝET WE DOLANDYRYŞ EDARALARYNY, DÖWLET KÄRHANALARYNY, EDARALARYNY WE GURAMALARYNY, OLARYŇ ŞAHAMÇALARYNY WE WEKILLIKLERINI BELLIGE ALMAK
ÝURIDIK ŞAHSY DÖRETMEZDEN TELEKEÇILIK IŞI BILEN MEŞGULLANÝAN FIZIKI ŞAHSLARY-HUSUSY TELEKEÇILERI DÖWLET TARAPYNDAN BELLIGE ALMAGYŇ TERTIBI
ÝURIDIK ŞAHSY DÖRETMEZDEN TELEKEÇILIK IŞI BILEN MEŞGULLANÝAN FIZIKI ŞAHSLARY - HUSUSY TELEKEÇILERI DÖWLET TARAPYNDAN BELLIGE ALMAK BILEN BAGLY RESMINAMALARYŇ GÖRNÜŞLERINI TASSYKLAMAK HAKYNDA