TÜRKMENISTANYŇ BÝUJET KODEKSINI TASSYKLAMAK WE GÜÝJE GIRIZMEK HAKYNDA
ELEKTRON RESMINAMA, ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGY WE SANLY HYZMATLAR HAKYNDA
TÜRKMENISTANYŇ ADMINISTRATIW HUKUK BOZULMALARY HAKYNDA KODEKSINI TASSYKLAMAK WE GÜÝJE GIRIZMEK HAKYNDA
IŞIŇ AÝRY-AÝRY GÖRNÜŞLERINI YGTYÝARLYLANDYRMAK HAKYNDA
KÄRHANALAR HAKYNDA
EÝEÇILIGIŇ DÖWLETIŇ GARAMAGYNDAN AÝRYLMAGY WE DÖWLET EMLÄGINIŇ HUSUSYLAŞDYRYLMAGY HAKYNDA
ADMINISTRATIW ÖNÜMÇILIK HAKYNDA
Döwlet emläginiň bäsleşikli söwdada (auksionda) satylmagynyň Tertibini tassyklamak barada