TÜRKMENISTANYŇ BÝUJET KODEKSI
BÝUJET EDARALARYNYŇ BÝUJETDEN DAŞARY SERIŞDELERINI EMELE GETIRMEGIŇ MEÝILNAMALAŞDYRMAGYŇ TERTIBI
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET BÝUJETINIŇ TOPARLARA BÖLÜNIŞI
BÝUJETI TASSYKLAMAK HAKYNDA HER ÝYLKY KANUNLAR