Ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslary - hususy telekeçileri döwlet tarapyndan bellige almak bilen bagly resminamalaryň görnüşlerini tassyklamak hakynda
85-O.pdf
pdf
formaty:PDF
göwrümi 486103 baýt