Ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslary-hususy telekeçileri döwlet tarapyndan bellige almagyň tertibi
N_1540.pdf
pdf
formaty:PDF
göwrümi 524206 baýt