«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099

Maliýe we ykdysadyýet ulgamlaryny şöhratlandyryp, içgin beýan edýän, halkara derejelerdäki guramalar, bütindünýä banklary, şeýle hem gadymy we müdimi ýaşaýan halkymyzyň milli mirasynda özüniň mynasyp ornuny eýelän, türkmenleriň nesilbaşysy Oguz eýýamyndan gözbaş alyp gaýdýan ykdysady prosessleriň emele gelşi, pul birlikleriniň döreýşi, bank ulgamy, birža işi, buhgalterçilik hasaby we audit, gymmatly kagyzlar bazary, statistika, bazar ykdysadyýetiniň milli nusgasy baradaky taryhy çeşmelere degişli bolan maglumatlar