USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457

Maliýe we ykdysadyýet ulgamlaryny şöhratlandyryp, içgin beýan edýän, halkara derejelerdäki guramalar, bütindünýä banklary, şeýle hem gadymy we müdimi ýaşaýan halkymyzyň milli mirasynda özüniň mynasyp ornuny eýelän, türkmenleriň nesilbaşysy Oguz eýýamyndan gözbaş alyp gaýdýan ykdysady prosessleriň emele gelşi, pul birlikleriniň döreýşi, bank ulgamy, birža işi, buhgalterçilik hasaby we audit, gymmatly kagyzlar bazary, statistika, bazar ykdysadyýetiniň milli nusgasy baradaky taryhy çeşmelere degişli bolan maglumatlar