«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 11-nji martynda sagat 18:00-da

ÜNS BERIŇ!


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi we Türkmenistanyň Ahal welaýat häkimliginiň 2021-nji ýylyň 5-nji fewralyndaky HB-10-Ö we 4-Ö belgili bilelikdäki Buýrugyna laýyklykda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Industrial köçesiniň 4-nji geçelgesiniň 3-nji jaýynda ýerleşýän Un we çörek öndürýän kärhana we onuň enjamlar toplumyny Satylýandygy barada habar berýär.


Dalaşgärler: Türkmenistanyň Aşgabat ş., Arçibil şaýoly, 156-njy jaýynyň "A"-binasynyň 6-njy gatynda resmi arzalaryny tabşyrýarlar we 10% möçberindäki başlangyç bahasyny 5 654 679, 15 manat Türkmenistanyň Merkezi banky 23104934110153600005000 belgili ýörite hasaba geçirmeli.